Nieuwe call Active & Assisted Living (AAL) open in februari 2019

De call wordt naar verwachting begin februari 2019 opengesteld, de deadline zal eind mei zijn. Het thema van deze call is Sustainable Smart Solutions for Ageing well. Innovatieve, transnationale en multidisciplinaire consortia kunnen subsidie aanvragen.

Doel van het AAL-programma is de ontwikkeling van innovatieve, op ICT gebaseerde, oplossingen voor ouderen en hun omgeving. Het gaat om producten en diensten die de kwaliteit van leven verbeteren en ouderen in staat stellen zo lang mogelijk zelfstandig te wonen en te leven, ook als ze last krijgen van lichamelijke en/of geestelijke beperkingen. Daarnaast beoogt het programma de houdbaarheid van de sociale/zorgsector te bevorderen en de economische en industriële positie van Europese bedrijven op dit terrein te versterken.

Meer informatie: http://www.aal-europe.eu/pre-announcement-of-aal-call-challenge-2019/Archief